Facebook

Ovogodišnji prvi susret obitelji naše župe imali smo 17. 2. 2018 s početkom u 17 sati u hrvatskom centru. Ovaj susret obitelji bio je na temu: „SLIKA BOGA“, koju je razradio fra Ivan Čikara.
Na samom početku fra Ivan se kratko pomolio, i uz pozdravi i izlaganje cijelog programa susreta, sve nazočne je zamolio da na mali papirić napišu „svoji sliku Boga“, tj. kako oni vide i doživljavaju Boga.

Te ispisane papiriće se nalijepilo na ploču da svi vidu. Nakon tog uvoda, naši mladi su uveli u temu izvedbom kratkog skeča „Čovjek – slika Boga“ u kojem su prikazali čovjeka koji ima krivu spoznaju Boga, prepuštajući se svakodnevnim porocima modernog društva i pravu sliku Boga koja se nalazi u poniznu srcu, molitvi i susretu s Bogom milosrdnim.
Skeč je sve prisutne pobliže uveo u prvi dio predavanja u kojem je bilo govora, najprije, o vjeri, koja nas vodi ovozemaljskim životnim putem u spoznaju Boga. Spoznaja Boga (naša slika o Bogu) je prikazana preko biblijskog teksta SZ: 1 Kr 19, 9-19, gdje je govor o Ilijinu susretu s Bogom na brdu Horebu. Tu se naglasilo, između ostalog, kako se Bog prikazuje na najjednostavniji način, blago i neočekivano. Iako Bog dolazi u jednostavnosti, ipak ga čovjek svojim umom ne može nikako u potpunosti spoznati, ne može ga svojim umom obuhvatiti jer je ljudski um ograničen a Bog neobuhvatljiv i beskonačan (ne možemo sve oceane staviti u jednu malu čašu). Slijedom toga, čovjek ne može ni imati sliku o Bogu onakvu kakav Bog jest, tj. ima nepotpunu sliku Boga, ima sliku koju sam kreira po svojoj spoznaji kroz ovozemaljski život. Toj nepotpunoj i pravoj spoznaji Boga, osim ljudske ograničenosti, svakako pridodaje još i to što je čovjek - odmah na početku - sebe onesposobio još više u svojoj ograničenosti, a to je - grijeh, koji ima uvijek učinak odvajanja od Boga, kojeg je začetnik sotona. Ovaj prvi dio predavanja je vodio zaključku da mi ljudi ne možemo u potpunosti spoznati pravu sliku Boga, jer je Bog – Bog, beskonačan, vječan, neograničen, neobuhvatljiv ljudskom umu, ali svaki čovjek u svom trudu u dobru, prepuštajući se volji Božjoj, može imati koliko toliko ispravnu sliku Boga, koji ga vodi ovozemaljskim putem, koji po svom vječnom planu sve osmišljava i koji na koncu po svom obećanju sve spašava. Ovaj prvi dio zaključen je kratkom raspravom, nakon koje je uslijedila pauza.
Na početku drugog dijela susreta prikazan je kratki film „Povratak“, koji govori o Bogu stvoritelju, čovjeku grešniku i Bogu milosrdnom spasitelju – satkan suvremenim slikama iz svakodnevnog života. Poslije filma, fra Kristijan je pročitao „Slike Boga“ sa papirića koje su ispisali sudionici susreta na samom početku. Nakon toga je fra Ivan imao drugi dio svog predavanja u kojem je iznio nekoliko negativnih/krivih slika Boga uspoređujući ih s onim pravim slikama Boga, koje su ispisali sudionici susreta.
Cijeli susret je svojim sviranjem i pjevanjem uljepšala naša grupa mladih „PAX“. Sve skupa je zaključeno na najljepši način, sv. misom u crkvi sv. Ante u 19 sati.

Pretraživanje

Idi na vrh