Facebook

Hodočašće u Marienthal

 
 

Na Duhovski ponedjeljak  je naše tradicionalno hodočašće u Marienthal sa svim vjernicima Hrvatskih katoličkih Župa ove naše regije.
Molimo sve hodočasnike koji bi željeli ići autobusom na ovo hodočašće da se prijave u ured naše župe.

Hodočašće u Lurd

 

 

Polazak je u srijedu prije blagdana Uzašašća navečer u 18.00 sati, a povratak subotu u toku dana.  Molimo sve hodočasnike da se prijave u naš župni ured.

Gospe Lurdska, moli za nas!

I ove godine u organizaciji Hrvatske katoličke župe Frankfurt/M, na Duhovski ponedjeljak, u Gospinu svetištu Marienthal su se okupili mnogobrojni hodočasnici iz hrvatskih katoločkih župa Rainsko-majnskog područja, sa svojim voditeljima. Uz Frankfurt/M, Offenbach/M, Wiesbaden, Russeslsheim, Darmstadt, Main Taunus Hochtaunus, ove godine po prvi put je sudjelovala i misija Ludwigshafen.
Svi hodočasnici imali su mogućnost za ispovijed od 10:30 do 12 sati. U 11:30 molio se križni put, a u 12 sati slavila se sv. misa, koju je predvodio fra Filip Karadža, župnik i uptavitelj svetišta sv. Ive u Podmilačju.


Fra Filip je u propovijedi izmežu ostalog rekao, da nas je na ovo hodočašće dovela čežnja za Bogom,a ostvarili smo je svojom slobodom, koja je najveći Božji dar čovjeku, koja također za sobom nosi i odgovornost, jer iz te slobode kroz povijest se je dogodilo i puno zla. Iako je čovjek na takve načine odlazio od Boga, Bog nikada ne napušta čovjeka. Bog ostaje vjeran, iako je čovjek nevjeran… Bog nam uvijek govori, govorio je po prorocima, a na poseban način po Ivanu Krstitelju, po njegovu navještaju dolazi Isus Krist Spasitelj, Božja ljubav, koja se učovječuje da bi čovjeka pobožanstvenila… Bogu je stalo do čovjekove sreće, a biti setan znači susresti Isusa Krista, ali tome uvijek treba predhoditi obraćenje, a obraćenje na grčki je Metanoia što znači obratiti se, tj. preumiti se. Preumiti se za Boga! Iz tog zajedništva s Bogom nastaje Crkva.A Crkva je početak Kraljevstva Božjega na zemlji, koja je uvijek usmjerena nebesima… Uvijek smo pozvani da se sjećamo cijelog Božjeg djela spasenja, njegove ljubavi, a to je naša misa. Žrtva ljubavi gdje se Bog uprisutnjuje, to je obraćenje, tu je crkva…. Ovom rođendanu crkve, Duhovima, predhodila je četrdesetnica, koja nas vodi do Uzašašća, nakon kojeg dolaze Duhovi (…dahne u njih….. mir). Duh sveti kojeg daje Isus apostolima jest sa zadaćom poslanja u svijetu (…kojima odriješite, bit će im odriješeno, kojima zadržite bit će im zadržano….).Isusovi nasljedovatelji nisu od svijeta u kojem žive i propovijedaju. Taj svijet, u kojem se nalaze, suprotan je Kristovu svijetu. Ovaj svijet, u kojem žive Isusovi nasljedovatelji, je protiv Biblijske antropopologije i nameće agnostičku antropologiju, suprostavlja se Bogu novim zakonima koji su prirodno neutemeljeni. Za ovaj svijet ne postoje vječne istine, sve je zemaljsko. To je vidljivo u cijeloj Europi pa tako i u našoj Domovini! Sve je usmjereno razaranju obitelji, a društveni servis koji bi trebao služit čovjeku postaje mnogima omča oko vrata, pa zbog toga nisu ni čudna iseljavanja iz Domovine. Mora vladat Božja sloboda, a ne ljudska prisila. Tu se moramo pitat, a što je s nama angažiranim vjernicima, katolicima?! Jeli puštamo da nam drugi sve određuje, gdje smo mi?! Iz našeg vjerovati, mora doći i naše djelovati. Moramo stvarati revoluciju i civilizaciju ljubavi. Imajmo snage „Preumiti se“- dobiti novi um i novo srce. Bolje je biti ranjenog tijela, nego poremećenog uma! A đavao to želi, želi nas držati poremećenima. Iako smo u tijelu, trebamo po Duhu radosno živjeti, po Duhu kojeg smo dobili na krštenju, a posebo u sv. misi gdje dobivamo i plodove Duha. Radosno živimo darove Duha Svetoga i ne bojmo se gdje god živjeli. Neka nas uvijek pred licem Božjim zagovara naša nebeska Majka Marija!
Nakon svete mise do 15:30 bila je pauza za ručak u prekrasnoj prirodi ovoga kraja. A cijelo Hodočašće je zaključeno klanjanjem pred Presvetim Olatarskim Sakramentom, promišljajući o miru.

Pretraživanje

Idi na vrh