Facebook

Susreti FRAME

Petkom- 18.30 sati

 

Svetkovina sv. Franje ove godine je u Hrvatskoj katoličkoj župi Frankfurt/M proslavljena kroz četiri dana.

Uvod u proslavu sv. Franje bio je već u Nedjelju, 1. 10. u crkvi sv. Ante, na misi sa djecom, gdje smo Bogu zahvalili za sve stvoreno. Zahvaljujući Bogu posebno za plodove zemlje, promišljali smo o Franjinoj poniznosti i ljubavi kojom se odnosio prema svemu stvorenom.
Drugi dan, 2. 10., prije večernje sv. mise u našoj župskoj kapelici molili smo franjevačku krunicu, a nakon sv. mise bilo je klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom, na temu:„Franjo i Isus Krist“.
Treći dan, 3. 10., dan na koji je preminuo naš otac Franjo. Taj dan smo nakon večernje sv. mise u crkvi sv. Ante imali Obred preminuća sv. našeg oca Franje, gdje su sudjelovali i okolni fratri i časne sestre uz framaše i franjevačke trećoredce.
Na dan same svetkovine sv. našeg oca Franje, 4. 10., preko večernje sv. mise imali smo svečano primanje novih framaša u Framu, kao i prva obećanja onih framaša koji su već primljeni i obnovu obećanja framaša sa privremenim obećanjima. Obećanici su dobili franjevački znak tau i potpisali su se u knjigu obećanika. Nakon sv. mise i obreda primanja i obećanja, upriličena je mala proslava u dvorani pokraj crkve, na kojoj su sudjelovali naši framaši, franjevački trećoreci i gosti, uz svećenike i časne sestre. Dio proslave je bilo i biranje  vijeća Frame.
Kroz ova četiri dana, se željelo vjernicima približiti sv. Franju i njegovu karizmu, koja i dan danas privlači, od najmanjih, preko mladih, zrelih pa do najstarijih.

Pretraživanje

Idi na vrh