Facebook

Braćo i sestre, dobra večer!

Znate kako je zadaća Konklava odrediti Rimskog biskupa. Čini se kako su braća kardinali otišli do kraja svijeta, kako bi pronašli jednoga, ali evo nas. Hvala vam za vašu dobrodošlicu. Dijacezanska zajednica Rima sad ima svoga Biskupa. Hvala vam. A sada najprije se pomolimo za našeg umirovljenog biskupa (biskupa emeritusa), Benedikta XVI. Pomolimo se zajedno za njega, da ga Gospodin blagoslovi i da majka Božja bdije nad njim.

Oče naš

Zdravo Marijo

Slava Ocu

A sada započinjemo putovanje: Biskup i narod. Ovo putovanje Rimske Crkve, koja predsjeda u ljubavi nad svim crkvama. Putovanje bratstva, ljubavi i povjerenja među nama. Pomolimo se jedni za druge. Pomolimo se za cijeli svijet, da ga uistinu prožme duh bratstva. Nadam se kako će ovo putovanje Crkve, koje započinje danas, i u kojem će me pratiti i pomagati, ovdje prisutni  moj kardinal Vikar, biti plodnosno za evangelizaciju ovog prekrasnog grada.

A sada vam želim dati blagoslov, ali prije toga, tražim od vas uslugu, prije nego što Biskup blagoslovi svoj narod. Molim vas da se pomolite Gospodinu,molitvom u kojoj narod traži blagoslov za svoga biskupa. da blagoslovi mene. Vašu molitvu nada mnom, učinimo u tišini.

Pretraživanje

Idi na vrh