Facebook

SUSRET STUDENATA, 19. 4. 2018.
Danas smo u 20 sati u našem hrvatskom centru imali treći po redu mjesečni susret studenata u ovoj godini. Tema susreta je bila “Čistoća prije braka – Brak“. Kratko predavanje koje je održao fra Ivan kao uvod u rad po grupama, temeljeno je na Post 1, 28 „I blagoslovi ih Bog i reče: „Plodite se i množite i napunite zemlju i sebi je podložite!…“. Ova kratka rečenica odgovara svima, koji se ne slažu sa čistoćom prije braka. Bog na početku nalaže zadaću ljudima „Plodite se i množite“, ali nakon što ih je blagoslovio – „nakon braka“!


Dva puna sata su studenti ragovarali o zadanoj temi: o muci čistoće i blagoslovu braka, o svemu argumentirano raspravljali, imajući na umu koliko je to u današnjem svijetu zanemareno, samim tim i teško ostvarivo, ali tim još vrijednije ako se toga držimo, jer tada osim što sebi dobro činimo, svima to dobro svjedočimo. Jako nas ćini sretnima što uz frankfurtske studente na susret dolaze i studenti iz Offenbacha i Wiesbadena. Tako nek i ostane!

Pretraživanje

Idi na vrh