Facebook

Naddušobrižnički ured iz Frankfurta organizira treći susret hrvatskih studenata iz Njemačke. Susret je u subotu, 22.11. 2014., u 13.00 sati, u crkvi sv. Kristofora, An den Drei Steinen 42, 60435 Frankfurt. Tema je: „Spašavaju li se pripadnici drugih religija? – odgovor Crkve“. Na to pitanje nastojat će odgovoriti dr. fra Ivan Macut, voditelj susreta.
Kako biste sudjelovali na tom susretu trebate popuniti prijav-nicu i uplatiti 10.-€.

Pretraživanje

Idi na vrh