Uprava Provincije Presvetog Otkupitelja sa sjedištem u Splitu predlaže ga u rujnu ove godine na definitorijalnom sastanku za dušobri-žnika u HKŽ Frankfurt/M. Fra Kristijanu želimo dobrodoš-icu i da se brzo prilagodi na rad i život u našoj župi. Budi-mo mu u tomu od pomoći!

Pretraživanje

Idi na vrh