Facebook

 

Fra Ivan je u svom predavanju polazeći od djelova mise, pokušao prikazati teološku ali i praktičnu vrijednost sv. mise, posebno za život vjernika. Znakovitost riječi i djela koje se događaju u slavljenu najsvetijeg sakramenta govore ljudima i preko slušanja i preko gledanja, ali i preko doživljaja koje vjernik ima posvješćujući i prisjećajujući se Kristove žrtve i svega onoga što je Bog učinio za nas.

Poslije predavanja roditelji su imali priliku postavljati pitanja. Nakon rasprave o predavanju uslijedile su i informacije koje se tiču proslave sakramenata prve pričesti i krizme.

Pretraživanje

Idi na vrh