Najavljujemo

Nema nadolazećih događaja!
Facebook

Dana 25. 5. 2019. imali smo posljednji Obiteljski susret u ovoj akademskoj godini. Tema susreta je bila „Karikature Boga“, a vodio ju je fra Ivan. Obična karikatura koju crta karikaturist uvijek svjesto ističe uočljivu ili prepoznatljivu stvar ili dio, na smiješan način. Karikatuta Boga je isto tako neko preveliko isticanje nečega o Bogu, ili vađenje iz konteksta nečega što piše o Bogu, iz neznanja, na kriv način.

Karikatura Boga se događa nesvjesno, to je nesvjesno stvorena kriva slika o Bogu.
Susret smo započeli pozdravom fra Željka, nakon kojeg su naši mladi prikazali priču „Barbara“, koja je već ukazivala na nekoliko krivih slika nas ljudi o Bogu, bilo da ih sami sebi proiciramo ili da ih naučimo od drugih.
Nakon tog uvoda fra Ivan je uz asistenciju fra Kristijana i s. Filipe, razradio 10 karikatura Boga; „Bog djedica“, „Bog lutak“, „Bog policajac“, „Bog usredotočen na rezultate“, „Bog pomoćnik“, „Nešto iznad nas (kozmička energija)“, „Netko iznad nas“, „Bog kao Welness centar“, „Simpatični Bog“ i „Bog mučitelj“.
Poslije razrade glavne teme, odgovaralo se na pitanja; 1. Koja je trenutna moja slika Boga? i 2. Jesam li i ja nekada neku od ovih karikatura nesvjesno živio u svom odnosu s Bogom?
Zaključili smo da prava, istinska slika o Bogu samo je ona koju je objavio Isus Krist, jer jedino on koji dolazi odozgor, od Boga – mogao je dati istinske informacije o Bogu. Sve druge slike, različite od Isusove, krive su predodžbe o Bogu i treba ih što prije odbaciti. Bog kojeg je Isus objavio oslobađa, a kriva predodžba o Bogu čovjeka zarobljava, tlači ga i muči. Kriva slika, karikatura Boga – ne dopušta čovjeku da iskusi pravoga, istinskoga Boga, onakvog kakav jest.
CIjeli susret je glazbeno popratio Stjepan, voditelj velikog Pax-a.
Zahvaljujemo svima koji su kroz proteklu godinu sudjelovali u ovim susretima, uz želju da tako i nastave, kako bi bili primjer i drugima.

Pretraživanje

Idi na vrh