Facebook

MJESEČNI SUSRET OBITELJI Prvi Mjesečni susret obitelji, ove vjeronaučne godine, imali smo 28. 10. 2017. u našem hrvatskom centru sa početkom u 17 sati. Tema susreta je bila „Sloboda OD i Sloboda ZA!“ Predavač je bila Magdalena Galić, koja je razradila ovu temu na zanimljiv i poučan način. Naime, na početku svoga predavanja imala je kratko tumačenje obilježja slobode.

U sklopu redovitih mjesečnih obiteljskih susreta u Hrvatskoj katoličkoj župi Frankfurt, 10. travnja 2013., od 18.00 do 20.30 sati, održan je susret uz razmišljanje o odnosu straha i vjere.
Na susretu je sudjelovalo 35 sudionika. Moderatorica je bila s. Magdalena Višić, koja je imala izlaganje o vjeri - snazi koja nadilazi svaki strah.
S. Pavlimira Šimunović je uvela nazočne u sami susret čitanjem biblijskog teksta (Mt 6,25-30) s porukom: „Ne budite zabrinuti za svoj život!“ Sve je pozdravio župnik, fra Željko Ćurković.

Već duže vrijeme, u hrvatskoj katoličkoj misiji u Frankfurtu/M se održavaju „Obiteljski susreti“.

Cilj susreta je da kroz druženje, razgovor i molitvu svatko osjeti olakšanje u nošenju svakodnevnog životnog križa.

Susreti se sastoje od tri dijela:

  • prvi dio je kratko predavanje o određenoj temi uz razgovor,
  • drugi dio je i središnji dio susreta je sveta misa,
  • treći dio klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom, meditativno razmišljajući o temi iz prvog dijela!

Vjerujemo da su ovakvi susreti uz druženje, razgovor, molitvu i meditaciju uistinu na duhovnu izgradnju i korist svih sudionika.

Pretraživanje

Idi na vrh